Regional Coaching Centers

S.No. Districts Person In Charge Contact Details
1 AMRITSAR Mr. Pradeep Saini 84278-51433
2 JALANDHAR Mr. Surjeet Rai 98144-54409
3 PATIALA Mr. R.P. Pandove 96461-05000
4 KAPURTHALA Mr. Krishan Lal Saraf 98153-11786
5 LUDHIANA Mr. Vinod Chitkara 98159-02580
6 FEROZEPUR Mr. Inderjit Saggar
7 FARIDKOT Dr. A.G.S Bawa 98143-32786
8 CHANDIGARH Mr. Mohinder Singh 98782-36060
9 HOSHIARPUR Dr. Raman Ghai 94170-21139
10 ROPAR Mr. Sandeep Buddhiraja 94171-94856
11 BATHINDA Mr. O.D. Sharma 98159-71421
12 MUKTSAR Sh. R.D.Bansal 98783-08221